Bảng giờ Tàu đi và đến Bình Định In
Viết bởi Nguyễn Phạm Kiên Trung   
Chủ nhật, 24 Tháng 1 2010 22:07

+ Hướng đi từ Bắc vào Nam (giờ đến):

 

Ga / loại tàu

SE-1

SE-3

SE-5

SE-7

Golden Train

SQN-1

Hà Nội

19.00

23.00

12.25

15.45

No

Đà Nẵng

10.34

13.03

03.33

09.13

No

Diêu Trì

(Quy Nhơn)

16.17

18.13

09.01

15.58

17.00

Nha Trang

20.26

21.42

12.39

21.19

22.00

Sài Gòn

04.10

4.30

20.00

07.58

06.50

Ghi chú

 

Nhanh – Tốt

 

 

Nhanh – Tốt

 

+ Hướng đi từ Nam ra Bắc (giờ đến):

 

Ga / loại tàu

SE-2

SE-4

SE-6

SE-8

Golden Train

SQN-2

Sài Gòn

19.00

23.00

12.20

15.45

21.45

Nha Trang

02.33

05.33

19.21

00.42

06.10

Diêu Trì

(Quy Nhơn)

06.07

08.59

23.04

05.54

10.10

Đà Nẵng

12.01

14.02

04.33

12.03

No

Hà Nội

04.10

04.30

20.00

08.10

No

Ghi chú

 

Nhanh Tốt

 

 

Nhanh Tốt

 

 
 
 
LAST_UPDATED2